2020 Devletten Kira Yardımı Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir? 

2020 Devletten Kira Yardımı Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir? 

Her yıl maddi durumu yeterli olmadığı için kira ödemelerini yapamayan vatandaşlara devlet tarafından pek çok yardım yapılmaktadır. Bu yardımlardan biri de kira yardımıdır. Kira yardımı özellikle barınacak yeri olmayan kişilere yapılmaktadır. Kira yardımı yapılan ailelerin buna rağmen kiralarını ödememeleri durumunda oturdukları konutlardan çıkarılması gibi durumlar mahkeme tarafından karara bağlanabilir. Bu nedenle yardım alanların ödemelerini yapmaları önemlidir.

Kira Yardımı Kimlere Verilir ve Nedir?

Maddi durumu yetersiz olduğu için türlü zorluklar çeken vatandaşlara her yıl farklı kuruluşlar tarafından yardım eli uzatılır. Bunların başında Aile, Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına bağlı il müdürlükleri, kaymakamlık ve valilikler, belediyeler ve bazı yardım kuruluşları gelir. Devlet tarafından yapılan kira yardımı daha çok Çevre ve Şehircilik bankalığı tarafından verilmektedir.

Bu yardımın kişilere ödenen tutarları farklı olmakla birlikte bu tutarlar illere ve bölgelere göre de farklılık göstermektedir çünkü her bölgede kira giderlerini karşılamak için gereken tutarlar farklıdır. Bu şekilde Şehir ve Çevrecilik bakanlığından yapılan yardımlar özellikle kişilerin oturduğu yapıların ya da kullandıkları dükkânların kentsel dönüşüm ya da deprem riski gibi sebeplerle yıkılması durumunda kişilerin mağduriyetlerini gidermek için belirli bir süreliğine ya da tek seferlik yapılmaktadır. Bu yardımların nasıl yapılacağı ve tutarı kişinin durumuna göre bakanlık tarafından belirlenir.

Kira Yardımı Başvurusu ve Ücreti

Kira yardımı talebinde bulunmak istenen vatandaşlar Çevre ve Şehircilik bakanlığı dışında farklı makamlara da başvurabilirler. Her ilde farklı şekilde olsa da birçok ilde kaymakamlıklar ve valilikler kira yardımı yapmaktadır. Bu başvuruların yapıldıkları makamlar farklı olduğu için elbette başvuru sırasında istenen belgeler ve başvuru şekilleri farklılık gösterebilir.

Çevre ve Şehircilik bakanlığına yapılan başvurular başta olmak üzere hemen her kurum başvurular sırasında kişilerin gelir durumunu gösteren maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü gibi belgelerin yanında kişilerin mal varlığını gösteren belgeleri isteyebilir. Bunun dışında kira yardımına başvurmak için başvuru formunun belirtildiği formda hazırlanması ya da kurum tarafından hazırlanmış formların doldurulması gerekmektedir.

buca escort