2020 Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

2020 Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı çalışanlar için son derece önemli bir paradır. Kıdem tazminatı temelde çalışanların çalıştıkları yıl karşılığında, olası bir işten ayrılma durumunda aldıkları toplu paradır. Farklı sebeplerden dolayı bir anda işini kaybeden kişiler büyük zorluklarla karşılaşabilirler. Bu nedenle firmaların belirli şartlar altında işten çıkardıkları ya da işten ayrılması gereken kişiler için ödemeleri gereken bir tutar bulunmaktadır.

Bu tutar kişilerin işlerinden ayrıldıktan sonra hayatlarına devam edebilmeleri ve yeni bir iş bulana kadar geçinmeleri için son derece önemli olabilir. Bununla birlikte bir çalışanın kıdem tazminatını hak etmesi için belirli şartlar vardır.

Kıdem Tazminatı Hangi Durumlarda Hak Edilir?

Kıdem tazminatının hak edilmesi için kişinin işten ayrılması zorunlu olmaktadır. Bunu kapsayan durumlar da işverenin çalışanı işten çıkarması ya da çalışanın zorunlu sebeplerden dolayı çalışamaz hale gelmesidir. Bu şartları sağlayan kişiler çalıştıkları yıl sayısı ile doğru orantılı olacak şekilde biriken kıdem tazminatını almaya hak kazanırlar.

Keyfi olarak ya da belirli bir sebep belirtmeden işinden ayrılan, istifa eden kişiler kıdem tazminatı talep edemezler. Bir kişinin işinden kendi isteği ile ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı talep edebilmesi için belirli şartlar vardır.

Bu şartlar çalışanın maaşını ödememesi, işe girerken işveren ile çalışan arasında yapılan sözleşmeye uyulmaması, SGK primlerinin ödenmemesi gibi sebepler en çok rastlanan sorunlardır. Bu gibi haklı sebepleri olan çalışanlar kıdem tazminatlarını talep edebilirler ve durumu mahkemeye taşıdıklarında çoğunlukla mahkeme tarafından haklı bulunurlar.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Durum böyle olunca işten ayrılan personele ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarı da büyük önem arz eder. Kıdem tazminatı hesaplarken de en önemli parametreler kişinin çalışma süresi yani hem işe giriş hem de işten çıkış tarihleri ve brüt ücret olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kıdem tazminatları devlet tarafından kıdem tazminatları adı verilen bir fonda toplanmakta ve korunmaktadır. Her dönem kıdem tazminatı için tavan değer belirlenmektedir ve Ocak 2020 ile Haziran 2020 arasındaki dönemde belirlenen tavan kıdem tazminatı dönemlik 6730,15 TL’dir.