2020 Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezası Nelerdir?

2020 Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezası Nelerdir?

Piyasada birçok işveren kaçak bir şekilde işçi çalıştırmaktadır. Tabi işe muhtaç olan bireyler de bu duruma sessiz kalarak bir nevi işverenler tarafından dolandırılmaktadır. Kaçak işçi çalıştırmak isteyen işverenler ya işçinin sigorta kaybını yapmamakta ya da devletin yaptırımlarından korktuğu için eksik bir şekilde sigorta kaydını yapmaktadır. Türkiye’de yaygın olan bu durum işverenlerin oldukça hoşuna gitmekte olup işçilerin ya da bu duruma şahit olan vatandaşların artık bu kaçak işçi çalıştırma sendromuna dur deme vakti geldi. Sigortasız işçi çalıştıran işverenleri ihbar etmek için aşağıdaki yöntemlere başvurulabilir.

  • ALO 170 Yoluyla İhbar Etme
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na Dilekçe Vererek İhbar Etme
  • E-Devlet Üzerinden CİMER Yoluyla İhbar Etme

Peki, kaçak işçi çalıştırmanın cezası nelerdir? Bu yazımızda bu cezalara detaylı bir şekilde yer verilmektedir.

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezaları

  1. İdari Para Cezası

Aşağıdaki ceza hesaplaması asgari ücret baz alınarak yapılmıştır.

Aylık Prim 1.103,62 ₺

Yıllık Prim 1,103,62*12=13.243,44 ₺

Düzenli bir şekilde prim ödeyip 5 puan prim teşviki kazanan işverenin işçiye verdiği aylık maliyet 956,48 ₺

Düzenli bir şekilde prim ödeyip 5 puan prim teşviki kazanan işverenin işçiye verdiği yıllık maliyet 956,48*12=11.478,00 ₺

Ek ceza 26 kat asgari ücret 76.518 ₺

TOPLAM CEZA: 101.239,44 ₺

İdari para cezası bazı durumlara göre değişmekte olup genel olarak idari para cezası yukardaki gibidir.

  1. Teşvikten Yararlanamama Cezası

Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler SGK’nın istihdam amacıyla vermekte olduğu teşvikten yararlanamaz. Peki nedir teşvikten yararlanmak? İstihdamı desteklemek amacıyla kanunlara göre işverenlere uygulanan sigorta primi, destek ve indirimlerden yararlanabilme hakkına teşvik denilir.

  1. Asgari Ücret Desteğinin Geri Alınması

Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler asgari ücret desteği alamaz. Peki asgari ücret desteği nedir? Asgari ücret desteği iş yerlerinin sigortalı işçi çalışan sayısına bağlı olarak SGK’nın bu işverenlere belli bir ücret ödemesidir.

  1. Sigorta Primleri Gecikme Zammı Uygulanması

Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere işçileri sigortasız çalıştırdığı sürelere tabi olarak sigorta primleri gecikme zammı uygulaması yapılmaktadır. Güncel olarak %2,5 gecikme zammı uygulaması yapılmaktadır.