E-Defter Nedir? E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-Defter Nedir? E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-Defter Nedir?

Gelişen ve daha da gelişmekte olan bilgisayar ve internet hayatımızda pek çok kolaylık sağlamaktadır. E-Defter bu kolaylıklardan biri olup artık pek çok kurumda kullanılmalıdır. Peki, nedir bu e-Defter? E-Defter şekil hükümlerinden bağımsız bir şekilde ve Vergi Usul Kanunu (VUK), Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) uygun bir şekilde tutulması gereken bilgilerin elektronik ortamda yer alığı bir defter sistemidir. Burada defterler, yevmiye ve büyük defter (defter-i kebir) olarak ikiye ayrılır. Xml formatındaki bu defterlerde tutulan bilgiler maliyeye elektronik imza aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) berat edilir.

E-Defter Sisteminin Amacı ve Avantajları Nelerdir?

Bu sistemin amacı denetlemede pratiklik ve hız kazanmaktır. Ayrıca bu sistem sayesinde kullanıcılar güvenli ortam, kâğıt tasarrufu, mürekkep tasarrufu, çıktı almanın sona ermesi, arşiv maliyeti tasarrufu gibi avantajlara sahip olmaktadır.

Kimler E-Defter Kullanmalıdır?

Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre en az 10 milyon ₺ ciroya sahip kurumlar senenin başında zorunlu olarak e-Defter uygulamasına geçiş yapmalıdır. Ayrıca bu ciro hariç tutularak kola, gazoz, tütün ürünleri, alkollü içecek fabrikaları da e-Defter uygulamasına geçmeye mecburdur. Gönüllü geçmek isteyenler de dönem içerisinde istedikleri vakitte geçiş yapabilmektedir.

E-Defter Gönderme Süresi

E-Defter ’de tuttukları elektronik kayıtları; gerçek kişiler bulunduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar elektronik imza ya da mali mühür ile, tüzel kişiler de bulunduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar mali mühür ile onaylamalıdır ve daha sonra bu belgeler üzerinde berat dosyaları oluşturup GİB’ e gönderilir. Bu üçüncü ayın son gününde herhangi bir tatil bulunmaktaysa tatilin olmadığı en erken günde bu berat yüklenmeli ve GİB’ e gönderilmelidir.

E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği şartları yerine getirerek kazanılan yetkileri ile mükellef adına kayıt oluşturabilen aracı kurumların içerdiği entegratör listesi incelenir ve bu başkanlığın mevzuatlarına göz atılmalıdır. Daha sonra buna uygun bir şekilde başvuru formu doldurulur.
  • Elektronik bir kaşe olan mali mühür ya da zaman damgası elde edilir.
  • Uyumluluğu onaylanmış bir yazılım edinilir ve kullanacağınız bu yazılımın e-Defter formatında güncellenmesi gerekir.
  • E-Defter ile mükellef saklanacaksa Türkiye içerisinde uygun bir arşivleme sistemi seçilmelidir.