İş Göremezlik Parası, İş Göremezlik Onay İşlemleri İş Göremezlik Nedir?

İş Göremezlik Parası, İş Göremezlik Onay İşlemleri

İş Göremezlik Nedir?

Kişinin fiziksel, ruhsal vb. durumlarından ötürü uzman bir doktordan çalışamadığına dair onaylı bir rapor alması sonucunda raporlu günün sayısı kadar çalışmayarak bu günlere düşen maaşını alabilmesi durumudur. Rapor almış olan kişi maaşını işverenden değil, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alır.

İş Göremezlik Parası Almanın Şartları Nelerdir?

  1. Doğum Halinde İş Göremezlik Parası Alma Şartları
  • Doğum yapılan günden önceki en az 1 sene içerisinde en az 90 günlük primin ödenmiş olması
  • Hamileliğin en geç 32. haftasında uzman bir doktordan rapor alınmış olması
  • İşgöremezlik onay işleminin işveren tarafından onayı

Hamilelik sebebi ile işgöremezlik ödeneği doğum öncesi 56 gün, doğum sonrası 56 gün olarak toplamda iki kez verilmektedir. Her bir güne düşen miktarın hesabı şu şekildedir: Doğumdan önceki 3 ayın brüt maaşı hesaplanır ve bu maaş 3 aydaki toplam gün sayısına bölünür. Daha sonra bu tutarın 2/3’ü hamilelik nedeniyle işgöremezlik raporu alan kişilere ödenir.

  1. Hastalık Halinde İş Göremezlik Parası Alma Şartları
  • Hastalık halinde alınan raporun tarihinden önceki en az 90 gün SSK primi ödenmiş olmalı
  • İşgöremezlik onay işleminin işveren tarafından onayı

Verilen rapor süresi 1 ya da 2 günlük ise bu günler için işgöremezlik parası verilmez. Eğer kişi yatarak tedavi olursa rapor aldığı tarihten önceki 3 ayın toplam brüt maaşı hesaplanır ve 3 ay içindeki toplam gün sayısına bölünür. Bu tutarın yarısı yatarak tedavi gören hasta kişiye ödenir. Hasta kişi yatarak tedavi görmemişse bu tutarın 2/3’ü ayakta tedavi gören kişiye ödenir.

  1. İş Kazası Halinde İş Göremezlik Parası Alma Şartları

İş kazası nedeniyle iş göremezlik parası almak için 90 günlük prim ödeme şartı aranmaz.

İş kazası nedeniyle 1 gün rapor alınsa bile iş kazası geçiren kişiye ödeme yapılır.

İş kazası geçiren kişinin çalışamadığına ve iş kazası geçirdiğine dair yetkililere bildirimde bulunması gerekir.

İş kazası geçiren kişinin kazadan önceki brüt maaşı hesaplanır ve 3 ay içindeki çalışılan gün sayısına bölünür. Eğer kişi ayakta tedavi görürse bu tutarın 2/3’ü, yatarak tedavi görüyorsa tutarın yarısı iş kazası geçiren kişiye ödenir.

İşgöremezlik Onay İşlemleri

Öncelikle kişi tam tescilli bir sağlık kurumundan rapor almalıdır. Bu raporu işverene ve SGK’ye onaylatılmalıdır.